COMBISAFE- DEN LEDANDE LEVERANTÖREN AV SÄKERHET VID ARBETE PÅ HÖJD.

Nyheter & Evenemang

Nordbygg 2016

Nordbygg 2016 var ytterligare en stor framgång för Combisafe, och en perfekt plattform för att möta kunder och visa upp våra säkerhetslösningar för byggsektorn.

Läs mer

VIKTIGA STEG MOT SÄKRARE BYGGARBETSPLATSER

Trots en allmän, nedåtgående trend för arbetsplatsolyckor under det senaste årtiondet, så visar statistiken att byggbranschen fortfarande är en av de farligaste branscherna att arbeta i.

Läs mer
Se alla